Helyi hírek és programok

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

Értesítjük Kötegyán község lakosságát, hogy lomtalanítási akciónkat a kommunális hulladékgyűjtéssel egy napon

2017. május hó 12. napján (pénteken)tartjuk.

Kérjük Önöket, hogy feleslegessé vált dolgaikat a közterületre

pénteken reggel 6 óráig

helyezzék ki. (kipakolni már csütörtökön délután is lehet!)

Lomtalanítás keretén belül veszélyes hulladékot, elektronikai eszközöket, televíziót, hűtőt, trágyát, salakot, gumiabroncsot, akkumulátort nem szállítunk el!

Segítő közreműködésüket köszönjük.

Sárréti Hulladékgazdálkodási Kft.

5630 Békés, Verseny u. 3-5.

Tel./ Fax.: 411-366, 643-523

Tovább»


Tovább»


Kötegyán településen építendő DIGI távközlési állomás ügyében

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2014-ben elnyerte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában kiírt pályázatán meghirdetett „F Csomagot”, mely alapján az 1725-1730 és az 1820-1825 MHz-es frekvenciatartományokban önálló mobil hang- és adatforgalmi szolgáltatást biztosító hálózat kiépítését kezdte meg.

A jelen beruházással a község teljes lefedettségét biztosító antennák lehetővé teszik majd, hogy a negyedik mobilszolgáltató érkezésekor, a megbízható minőségű, innovatív, valamint stabil és fogyasztóbarát alacsony árairól közismert DIGI, magas színvonalú és korszerű 4G-s mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatást nyújthasson Kötegyán lakosai számára is. A mobilszolgáltatás pontos indulási dátuma, a kialakítandó csomagok és konstrukciók részletei jelenleg még nem publikusak.

Az új távközlési állomás a vonatkozó építési, üzemeltetési és egészségügyi jogszabályok, előírások és szabványok szerint valósulna meg a Kötegyán 760/2 hrsz. alatti ingatlanon.

A mobil kommunikáció működését biztosító elektromágneses hullámok a szabad térben terjednek a kezünkben lévő mobileszköz (telefon, tablet, notebook) és az összeköttetést biztosító bázisállomás antennája között. A rádiófrekvenciás hullámok az úgynevezett nem-ionizáló családba tartoznak. A mobiltelefóniában alkalmazott rádiófrekvenciás hullámok energiája olyan alacsony, hogy élő szervezet sejtjeire nincs közvetlen hatással, bizonyítottan egészségkárosító hatása nincs.

Az európai ajánlás értelmében, hazánkban 2004. augusztus 8-án lépett hatályba az a korábbi hasonló szabályozást felváltó egészségügyi minisztériumi rendelet, amely a 0 Hz – 300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses, ill. elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szól. A 63/2004. (VII.26.) EszCsM rendelet tartalmazza – az EU-ajánlását elfogadva – az új, jelenleg érvényben lévő hazai határértékeket.

Tovább»


Tovább»


TÁJÉKOZTATÓ

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézményében a 2017/2018. nevelési évben az óvodai ellátást igénylő, új gyermekek beíratása:

2017. április 24-től – május 12-ig

 9-14 óráig lesz.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos a 8. § (2) bekezdése szerint:
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Továbbá beíratható az a gyermek, aki 2017. december 31. napjáig betölti a 3. életévét:

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.” 8. § (1)

Óvodánk fogad, integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermeket is.

Óvodánkban nemzetiségi óvodai nevelés is folyik, nevelési forma: magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

A beíratáshoz hozza magával:                  

·         gyermekét

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (Anyakönyvi Kivonat vagy Személyi Igazolvány) és lakcím kártyát

·         a gyermek TAJ kártyáját

·         a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, ill. lakcím kártyáját

  • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény)

·         amennyiben jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, az ezt igazoló gyermekvédelmi határozatot.

 

A jelentkezés időszakában szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az óvodai környezettel, az óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel, óvodás gyermekekkel, az óvodában folyó nevelőmunkával.

 

Mindenkit szeretettel vár az óvoda nevelőközössége!

Molnár Imréné

Intézményvezető

Tovább»


   A mosatás időpontja.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2017. március 30 - április 3. között ivóvízhálózat-mosatást végez
Kötegyánban.

 

  Mit tapasztalhatnak a felhasználók?

A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak, illetve a nappali
időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a Kötegyánban élő fogyasztók. A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.

 

Miért van szükség a mosatásra, és mi a folyamata?

Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes ivóvízrendszert évente két alkalommal tisztítja meg az ivóvíz minőségének megőrzése érdekében. A munkálatok több mint három hónapot vesznek igénybe, amíg a kutaktól a települési vízhálózatok vezetékéig minden olyan műtárgyat megtisztítanak a szakemberek, amelyeken átfolyik a fogyasztók által felhasznált ivóvíz.

A tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan kiképzett szivacsdugóval szakaszonként kitakarítják a vezetéket.

 

Köszönjük a megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy tisztább víz folyjék a csapból. 

 

 

            Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

Tovább»


Tovább»


Tovább»


Tovább»


Tovább»


Előző Következő


Felhasználónév:
Jelszó: