Tájékoztató óvodai beiratkozásról

TÁJÉKOZTATÓ

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézményében a 2017/2018. nevelési évben az óvodai ellátást igénylő, új gyermekek beíratása:

2017. április 24-től – május 12-ig

 9-14 óráig lesz.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos a 8. § (2) bekezdése szerint:
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Továbbá beíratható az a gyermek, aki 2017. december 31. napjáig betölti a 3. életévét:

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.” 8. § (1)

Óvodánk fogad, integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermeket is.

Óvodánkban nemzetiségi óvodai nevelés is folyik, nevelési forma: magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

A beíratáshoz hozza magával:                  

·         gyermekét

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (Anyakönyvi Kivonat vagy Személyi Igazolvány) és lakcím kártyát

·         a gyermek TAJ kártyáját

·         a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, ill. lakcím kártyáját

  • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény)

·         amennyiben jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, az ezt igazoló gyermekvédelmi határozatot.

 

A jelentkezés időszakában szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az óvodai környezettel, az óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel, óvodás gyermekekkel, az óvodában folyó nevelőmunkával.

 

Mindenkit szeretettel vár az óvoda nevelőközössége!

Molnár Imréné

Intézményvezető
Felhasználónév:
Jelszó: