Lomtalanítás 2016. november 10.

Tovább»


Tájékoztató bűnmegelőzésről

Tovább»


Egyenlő Bánásmód Hatóság

Tovább»


Bursa Hungarica "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tovább»


Bursa Hungarica "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tovább»


Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára.

Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára.

 

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.

Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.

Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.

 

Miről ismerhető fel a számlálóbiztos? 

Magyarország területén 2016. október 10. és november 08. közötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel.

A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma. 

A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.

Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal

06-80-200-014

ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le!

 

További információ található a mikrocenzusról az alábbi oldalon:

http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

Kérjük minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos személyazonosságáról!

 

Óvakodjunk a trükkös csalóktól

 

A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton pénzhez, értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket elterelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el.

Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de

FELHÍVJUK A FIGYELMET,

hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épséget veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.

 

Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?

Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, legendákba szövik bele a valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.

A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhatnak házról házra, majd miután bebocsátást nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az értékeket.

Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!

A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírközlési eszközökkel kommunikálnak, és sorozatban követhetnek el hasonló bűncselekményeket.

Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb adatot adják számunkra az elkövetőkről, az általuk használt gépjárműről.

Az internet veszélyei

Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrocenzus kérdőívek online kitöltése csak a www.mikrocenzus.hu oldalon, kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi „azonosító” és „jelszó” segítségével történhet.

A kérdőívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki megtakarításra vonatkozó adatokat.

 

Hogyan előzhetjük meg a bajt?

Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására, akiknek érkezéséről a címen hagyott értesítőn megadott elérhetőségen is tájékozódhatnak. 

A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal tudják magukat igazolni.

Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügyelet nélkül!

A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhívtuk a figyelmet, ebben az időszakban megjelenhetnek a trükkös csalók is.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) kezelje a személyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön.

 

Mi a teendő a bajban?

Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által működtetett Telefontanú ingyenes számát is: 06-80-555-111. 

 

  Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnügyi Igazgatóság

Bűnmegelőzési Osztály

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., 5601 Pf.: 124; telefon: 66/523-700,

Fax: 66/523-701; e-mail: bekesmrfk@bekes.police.hu

Tovább»


Kötegyáni Hírmondó - VI. évfolyam 2. szám

Tovább»


Békés Megyei Kormányhivatal

Megkezdődik a Sarkadi Járási Hivatal energetikai felújítása

 

Folytatódik a Békés Megyei Kormányhivatal tudatos ingatlangazdálkodása, hiszen 7 középület energetikai fejlesztésére kerül sor európai uniós forrásból, összességében 1 milliárd forint értékben.

Annak érdekében, hogy a területi közigazgatás hatékonyan tudjon működni, fontos az energetikai hatékonyság növelése is. A több hónapos előkészítő munka eredményeképpen elinduló beruházás részeként a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal épületének energiatakarékossága és megújuló forrásból származó energiafelhasználásának fokozása is megvalósul.

A fejlesztésnek köszönhetően az épület üzemeltetési költsége nagy mértékben csökkenni fog, így pénzt tudunk megtakarítani a magyar állampolgárok adójából.

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése tárgyú projektje ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a jövő nemzedéke számára megteremtődhessen a megfelelő energiabiztonság az épületek energiahatékonyságának javításával. Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületeken belül történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, további energia-megtakarítást tudunk elérni, amellyel egyrészt gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük, másrészt hozzájárulunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez is.

 

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, mely célt a költségvetési szervek együttműködésével tervez megvalósítani. Ezzel összhangban a Békés Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései tárgyú pályázati konstrukció keretében 7 középület felújításával szándékozik növelni az energiamegtakarítást és csökkenteni az épületek energiafelhasználását.

A projekt célja, hogy az ingatlanok fenntartási költségének csökkentésével adóforintok kerüljenek megtakarításra.

Az energiahatékonyság növeléséhez az épület homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók korszerűsítése valamint napelemes rendszerek telepítése járul hozzá.

A KEHOP-5.2.2 projekt keretében a Békés Megyei Kormányhivatal hét épületét érintően a felújítások elsősorban építészeti és gépészeti munkákra terjednek ki.

 

Sarkadon a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal Szent István tér 7. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése bruttó 48,5 millió forintból fog megvalósulni. Az épület homlokzatára hőszigetelés kerül, a korszerűtlen nyílászárókat kicserélik korszerű, hőszigetelt műanyag ablakokra, valamint alumínium bejárati ajtókra. A fűtés korszerűsítéséhez a régi kazánokat új kondenzációs kazán váltja fel. A radiátorokra felszerelt beszabályozott termosztatikus szelepek a helyiségek állandó hőmérsékletéről gondoskodnak, így elkerülhető lesz a helyiségek alul- vagy túlfűtése. Az épület tetejére telepítendő, 141 db panelből álló napelemes rendszer üzemeltetése jelentős villamos energia megtakarítást eredményez majd a hivatal számára.

 

A munkaterület 2016. szeptember 1-jén került átadásra, s a kivitelezési munkálatok várhatóan ez év végéig befejeződnek.

A projekt eredményeként összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkező épület áll majd a hivatalba betérő állampolgárok rendelkezésére. Az épület földgáz fogyasztása várhatóan 45%-al, az elektromos áram fogyasztása pedig várhatóan 90%-al csökken majd a beruházás következtében.

 

A kivitelezés időtartama alatt az épületben természetesen „üzemel” a hivatal azon feladatellátás tekintetében  ami itt valósul meg, nevezetesen a kormányablak osztály, a földhivatali osztály és a hatósági osztály feladatellátása. Ezen munkálatok alatt kellemetlenségek, kényelmetlenségek lehetnek mintegy 2 hónap alatt mind az itt dolgozó állami tisztviselők, mind a szolgáltatást igénybevevő polgárok viszonylatában, de azon leszünk, hogy ez kevésbé zavarja a gyors, hatékony eddig követett eljárásrendeket. Bízunk abban, hogy a felújítás révén egy korszerű, megújult épületben még magasabb szinten tudunk munkát végezni, közigazgatási szolgáltatást nyújtani.

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal

      Sarkadi Járási Hivatala

Tovább»


Toborzási felhívás!

Tovább»


NEK - mindenkiNEK

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÓK JÁRMŰVEIN BÉRLETTEL, ILLETVE ÁLLAMILAG NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYT IGÉNYBE VENNI SZÁNDÉKOZÓ (PL. NYUGDÍJAS) UTAZÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK


 

 

A közösségi közlekedésben (BKK Zrt., MÁV Start Zrt., Volán Zrt.) 2017 során lépcsőzetesen bevezetésre kerül az új elektronikus jegyrendszer. Ezt követően a tömegközlekedési eszközök és az utazási kedvezmények csak közlekedési kártyával lesznek igénybe vehetők.

 

Az úgynevezett NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) keretében kiadásra kerülő közlekedési kártya igényléséhez szükség van egy előzetes regisztrációra, amely NEK regisztrációt az állampolgárok az okmányirodákban és a kormányablakokban már most megtehetik.

A tervek szerint:

 

Aki rendelkezik 2016. január 1. után kiadott elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal, az NEK-regisztráció nélkül is igénybe veheti majd az egyes közösségi szolgáltatók által nyújtott (teljes árú) elektronikus díjtermékeket.

 

Amennyiben az ügyfél a közösségi közlekedésben államilag nyújtott kedvezményt (pl. 90 %-os jegykedvezmény) is igénybe kíván venni, ebben az esetben NEK-regisztrációval is rendelkeznie kell, függetlenül attól, hogy 2016. január 1. után kiadott elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványa is van.

 

Az előzőek értelmében a megjelenő ügyfeleinknek javasolni fogjuk, hogy amennyiben az aktuális okmányigénylésük miatt (személyazonosító igazolvány, -vezetői engedély, útlevél) személyesen felkeresik a kormányablakunkat, szükség esetén már most kérjék az ügyintézőktől a NEK regisztrációt is. Ezzel az ügyintézés ideje 2-3 perccel növekszik meg.

 

Az okmányokhoz készülő hivatalos fénykép és aláírás a NEK regisztrációhoz is felhasználható, ezzel az ügyfelek elkerülhetik az újbóli sorban állást, időpontfoglalást, és személyes megjelenést az ügyfélszolgálatokon.

 

További hasznos információk megtalálhatók a www.kormanyablak.hu  vagy a  www.nek.hu honlapokon.

 

Tovább»
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VATI


Felhasználónév:
Jelszó: