Digi tájékoztatás

Kötegyán településen építendő DIGI távközlési állomás ügyében

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2014-ben elnyerte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában kiírt pályázatán meghirdetett „F Csomagot”, mely alapján az 1725-1730 és az 1820-1825 MHz-es frekvenciatartományokban önálló mobil hang- és adatforgalmi szolgáltatást biztosító hálózat kiépítését kezdte meg.

A jelen beruházással a község teljes lefedettségét biztosító antennák lehetővé teszik majd, hogy a negyedik mobilszolgáltató érkezésekor, a megbízható minőségű, innovatív, valamint stabil és fogyasztóbarát alacsony árairól közismert DIGI, magas színvonalú és korszerű 4G-s mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatást nyújthasson Kötegyán lakosai számára is. A mobilszolgáltatás pontos indulási dátuma, a kialakítandó csomagok és konstrukciók részletei jelenleg még nem publikusak.

Az új távközlési állomás a vonatkozó építési, üzemeltetési és egészségügyi jogszabályok, előírások és szabványok szerint valósulna meg a Kötegyán 760/2 hrsz. alatti ingatlanon.

A mobil kommunikáció működését biztosító elektromágneses hullámok a szabad térben terjednek a kezünkben lévő mobileszköz (telefon, tablet, notebook) és az összeköttetést biztosító bázisállomás antennája között. A rádiófrekvenciás hullámok az úgynevezett nem-ionizáló családba tartoznak. A mobiltelefóniában alkalmazott rádiófrekvenciás hullámok energiája olyan alacsony, hogy élő szervezet sejtjeire nincs közvetlen hatással, bizonyítottan egészségkárosító hatása nincs.

Az európai ajánlás értelmében, hazánkban 2004. augusztus 8-án lépett hatályba az a korábbi hasonló szabályozást felváltó egészségügyi minisztériumi rendelet, amely a 0 Hz – 300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses, ill. elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szól. A 63/2004. (VII.26.) EszCsM rendelet tartalmazza – az EU-ajánlását elfogadva – az új, jelenleg érvényben lévő hazai határértékeket.

Tovább»


Értesítés DÉMÁSZ

Tovább»


Tájékoztató óvodai beiratkozásról

TÁJÉKOZTATÓ

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézményében a 2017/2018. nevelési évben az óvodai ellátást igénylő, új gyermekek beíratása:

2017. április 24-től – május 12-ig

 9-14 óráig lesz.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos a 8. § (2) bekezdése szerint:
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Továbbá beíratható az a gyermek, aki 2017. december 31. napjáig betölti a 3. életévét:

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.” 8. § (1)

Óvodánk fogad, integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermeket is.

Óvodánkban nemzetiségi óvodai nevelés is folyik, nevelési forma: magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

A beíratáshoz hozza magával:                  

·         gyermekét

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (Anyakönyvi Kivonat vagy Személyi Igazolvány) és lakcím kártyát

·         a gyermek TAJ kártyáját

·         a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, ill. lakcím kártyáját

  • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény)

·         amennyiben jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, az ezt igazoló gyermekvédelmi határozatot.

 

A jelentkezés időszakában szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az óvodai környezettel, az óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel, óvodás gyermekekkel, az óvodában folyó nevelőmunkával.

 

Mindenkit szeretettel vár az óvoda nevelőközössége!

Molnár Imréné

Intézményvezető

Tovább»


Ivóvízhálózat-mosatás Kötegyánban

   A mosatás időpontja.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2017. március 30 - április 3. között ivóvízhálózat-mosatást végez
Kötegyánban.

 

  Mit tapasztalhatnak a felhasználók?

A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak, illetve a nappali
időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a Kötegyánban élő fogyasztók. A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.

 

Miért van szükség a mosatásra, és mi a folyamata?

Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes ivóvízrendszert évente két alkalommal tisztítja meg az ivóvíz minőségének megőrzése érdekében. A munkálatok több mint három hónapot vesznek igénybe, amíg a kutaktól a települési vízhálózatok vezetékéig minden olyan műtárgyat megtisztítanak a szakemberek, amelyeken átfolyik a fogyasztók által felhasznált ivóvíz.

A tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan kiképzett szivacsdugóval szakaszonként kitakarítják a vezetéket.

 

Köszönjük a megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy tisztább víz folyjék a csapból. 

 

 

            Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

Tovább»


Felhívás

Tovább»


2017. március 15. képekben

Tovább»


Közlemény az általános iskolai beiratkozásról

Tovább»


Felhívás emlőszűrésre!

Tovább»


Március 15.

Tovább»


Szelekovszky - Tavaszi munkák

Tovább»
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VATI


Felhasználónév:
Jelszó: